"> רגשות ותרבות – בחברת האדם
הירשם לניוזלטר שלנו

רגשות ותרבות

מגוון כתבות מתוך הקורס "רגשות ועיצובם התרבותי" של יעל עשור

אנתרופולוגיה של רגשות
רגשות ותרבות
בסמסטר ב' שעבר הועבר קורס המוסמך "רגשות ועיצובם התרבותי" באוניברסיטה העברית. יעל עשור סוקרת את נושא הקורס לבחברת האדם, כהקדמה לפרסום עבודת הסיום בקורס שהייתה כתיבת "ערך" לאתר בחברת האדם על רגש או תופעה רגשית[1] כלשהי, ממבט