"> גוונים באקדמיה – דוח מחקר על מגוון לאומי, אתני, מגדרי ומרחבי בקרב הסגל והסטודנטים – בחברת האדם
הירשם לניוזלטר שלנו

גוונים באקדמיה – דוח מחקר על מגוון לאומי, אתני, מגדרי ומרחבי בקרב הסגל והסטודנטים

דו"ח המחקר 'גוונים באקדמיה" שפורסם לאחרונה על ידי ד"ר מוטי גיגי, עינת יהודה, ד"ר סיגל נגר-רון וד"ר תמי רזי מהמכללה האקדמית ספיר מצא אי-שוויון אתנו-מגדרי בקרב הסגל האקדמי במכללה האקדמית ספיר.

נמצא כי ייצוג המגזרים והמגדרים השונים גבוה יותר ביחס לאוניברסיטאות, אך עדיין נמוך משמעותית מאשר שיעורם באוכלוסייה: כ- 45% נשים, כ- 19% מזרחים וכ- 3% ערבים וללא חברי סגל ממוצא אתיופי כלל. מטרת המחקר הייתה לבחון האם 25 שנה לאחר הרפורמה במערכת ההשכלה הגבוהה, רמת הגיוון של הסטודנטים ושל הסגל האקדמי הבכיר במכללה האקדמית הציבורית הגדולה בישראל, השתפרה, נשארה כמו שהיא או הצטמצמה. נתוני המחקר הנוכחי מלמדים על אי-שוויון אתנו-מגדרי בקרב הסגל האקדמי הבכיר במכללה: 35.16% נשים אשכנזיות, %4.69 נשים מזרחיות, %3.61 נשים "מעורבות" ו- %1.56 נשים ערביות בלבד; %34.38 גברים אשכנזים, %14.06 גברים מזרחים, %5.47 גברים "מעורבים" ו- 0.78% ערבים.

מיעוט הנשים המזרחיות, הנשים הערביות, הגברים המזרחים והיעדרם הכמעט מוחלט של גברים ערבים בולט במיוחד לאור הנתונים על הרכב הסטודנטיות והסטודנטים במכללה. תמהיל הסטודנטים מהווה מראה הפוכה של הסגל: בעוד שכ- 70% מהסגל האקדמי הבכיר הם תושבי מרכז הארץ, כ- 70% מהסטודנטים הם תושבי הדרום; כך גם מבחינת ההרכב המגדרי, בעוד שיש רוב בסגל האקדמי הבכיר לגברים (54%) יש רוב של סטודנטיות (55%).

אחוז הסטודנטים הערבים גדול פי 2.5 מאחוז המרצים הערבים: 5.87% לעומת 2.34% . כך גם ביחס להרכב האתני, בעוד ש- 69.5% מהסגל האקדמי הבכיר הם אשכנזים, ככל הנראה רק 6.5% מהסטודנטים הם אשכנזים, כלומר אחוז המרצים האשכנזים גדול פי עשרה ויותר משיעור הסטודנטים ממוצא דומה.

מחברי המחקר סבורים כי המכללה האקדמית ספיר היא מראה לאקדמיה כולה, ומציעים ליישם מחקר זו ברמה ארצית. יצירת מאגר נתונים אשר יכיל בתוכו את נתוני חברי הסגל הבכיר והסגל שאינו במינוי באוניברסיטאות ובמכללות (כל מערכת באופן נפרד) במטרה לבחון את שיעור חברי הסגל על פני צירים של לאומיות, אתניות, מגדר, מרחב, דור להשכלה והצטלבויותיהם.

דוח מחקר זה הוא תולדה של מפגשי למידה של מרצים שנערכו אחת לחודש במכללה האקדמית ספיר בשנת הלימודים תשע"ט (2019-2018)במסגרת תכנית "גוונים באקדמיה" של "תקווה ישראלית" ובתמיכתם הנדיבה של קרן רוטשילד-קיסריה ופדרציית סן פרנסיסקו.

לדוח המלא: