"> מובילות ומגדר בירושלים: פרקטיקות מרחביות של נשים פלסטיניות וישראליות – בחברת האדם
הירשם לניוזלטר שלנו

מובילות ומגדר בירושלים: פרקטיקות מרחביות של נשים פלסטיניות וישראליות

הסמינר המחלקתי האחרון לסמסטר של המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באונברסיטה העברית יארח את ד"ר מלכה גרינברג רענן וד"ר נופר אבני, אשר יציעו מבט גאופוליטי פמיניסטי לקריאת המרחב האורבני המסוכסך של ירושלים.
יום שני, 27.1.20 ובו תתקיים הרצאתם של ד"ר מלכה גרינברג רענן וד"ר נופר אבני

ראו אנתרופולוגיה לשבת על המאמר שלהן
תקציר:
"ההרצאה תציע מבט גאופוליטי פמיניסטי לקריאת המרחב האורבני המסוכסך של ירושלים. לטענתנו, הזווית המגדרית חסרה בספרות הענפה שעוסקת בערים בקונפליקט, על אף תרומתה לניתוח יחסי כוח העירוניים ולהבנה של כיצד הם נחווים בחיי היומיום. באופן ספציפי יותר, נציג מחקר המתמקד בבחירות לבוש של נשים ירושלמיות כאמצעי להבנת דפוסי ניידות מרחבית.
בהתבסס על 80 ראיונות עומק עם נשים פלסטיניות וישראליות, נבחן את האופנים בהם בחירות הלבוש עשויות להיות מפורשות כפרקטיקה מרחבית שמשפיעה על ה(אי)מוביליות של נשים בעיר. ראשית, נדגים את הדרכים השונות בהן נורמות תרבותיות וחברתיות וייצוגים של הגוף נתפסים כבו זמנית מכילים ומדירים נשים משימוש באזורים מסוימים של העיר. שנית, נציע שפרקטיקות לבוש עשויות להשפיע על תנועה ומוביליות באופן שעשוי בתורו לערער על נורמות חברתיות ותרבותיות. לפיכך, דפוסי הלבוש של נשים יכולים להתפרש כהתנגדות או כערעור על הגבולות הלכאורה קשיחים שמעצבים את המרחב העירוני של ירושלים.