"> אתניות בתנועה – ספר חדש ליוספה טביב-כליף – בחברת האדם
הירשם לניוזלטר שלנו

אתניות בתנועה – ספר חדש ליוספה טביב-כליף

ברכות ליוספה טביב-כליף (דוד ילין והאוניברסיטה העברית) על ספרה החדש אתניות בתנועה: עבודת זהות ומסלולי חיים של צעירים, אשר פורסם בהוצאת רסלינג

הספר ׳אתניות בתנועה׳ בוחן את הדינמיקה של הזהות האתנית בקרב צעירים לאורך מהלך הכניסה לבגרות, ומערער על מושג האתניות כזהות קבועה ונתונה. תוך כדי כך שהיא מתעמקת בחיי היומיום של צעירים ממוצא מזרחי וממעמד נמוך, לצד צעירים ממוצא אשכנזי וממעמד בינוני, עוקבת יוספה טביב-כליף אחר מקומה ותפקידה של האתניות בעולמם של צעירים כשהם מפלסים את דרכם לחיים הבוגרים. טביב-כליף מבקשת לבחון את תהליכי המשא ומתן הנסובים על משמעותה של האתניות לאורך המעבר לבגרות, כמו גם את האופנים בהם הסוכנים האנושיים משתמשים באופן פרגמטי באתניות בהתאם למקום, זמן, מוטיבציות ואינטרסים משתנים. החיבור מדגיש את השפעת המיקומים החברתיים והאילוצים המבניים המתווכים את תהליך המעבר לבגרות של קבוצות אתנו-מעמדיות שונות, אך בה בעת גם את דרגות חופש המאפשרות פרשנות והענקת משמעויות לסובייקט כסוכן אנושי אקטיבי, מפרש ומאתגר.

ספרה של טביב-כליף מלמד על דינמיקות שונות של זהות אתנית בהתאם למיקומם האתנו-מעמדי של הצעירים בחברה הישראלית. הצעירים המזרחים בני השכונה תופסים את המוביליות המעמדית ביחס להוריהם כמשימה מרכזית בבגרות. במהלך זה הם אינם שוכחים את זהותם האתנית, אבל הם משחקים בה בצורות שונות כדי להציג הישגים והצלחות, ולחילופין להצדיק או להסביר כישלונות. בניגוד אליהם, המשימה של הצעירים האשכנזים בני המעמד הבינוני היא לשמור על המעמד החברתי ההגמוני שהשיגו הוריהם. במסע זה הם משילים מעליהם את המודעות לזהות האתנית הלבנה והמבוססת שהולכת ונשחקת עם השנים, וזאת כחלק מתהליך של שיבה לחיקה של הזהות ההגמונית השקופה. מחקרה של טביב-כליף מעיד על כך שלאתניות יש עדיין מקום בולט בעבודת הפרשנות של צעירים ישראלים את מסלול חייהם, את הקשיים שאותם הם חווים, את הבחירות שבהם הם בוחרים, את השיח שבו הם משתמשים ואת זהותם ועתידם בחברה הישראלית. 

ד"ר יוספה טביב-כליף, בוגרת האוניברסיטה העברית בירושלים, היא חברת סגל בחוג ללימודי חינוך במכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין; עמיתת הוראה בבית הספר לחינוך באוניברסיטה העברית. תחומי המחקר העיקריים שלה הם אתניות, מעמד ומגדר וההשפעה של זהויות אלה על מהלך החיים. בקרוב ייצא לאור ספר נוסף באנגלית על סיפורי חיים של יזמי שלום, פרויקט מחקר משותף עם פרופ' עמליה אוליבר, פרופ' תמר זילבר, ד"ר תמי רובל-ליפשיץ וד"ר חנין מג'אדלה. טביב-כליף היא גם יועצת לפיתוח תוכניות מנהיגות באקדמיה, חברת הנהלה בשדולת הנשים בישראל, מעבירה סדנאות סוציולוגיה וחשיבה מגדרית בבתי ספר.

מחקרים נוספים

טביב-כליף, יוספה (2019). קרובים/רחוקים: זהות אתנו-מעמדית, יחסים בין-דוריים ומעבר לבגרות. מגמות, כתב עת בין תחומי במדעי החברה. כרך נד, גיליון 2, עמ' 97-119.

Tabib-Calif, Y., & Lomsky-Feder, E. (2014). Symbolic boundary work in schools: Demarcating and denying ethnic boundaries. Anthropology and Education Quarterly, 45, 22-38.

טביב-כליף, יוספה ולומסקי-פדר, עדנה (2013). גבולות אתניים: בין נוכחות לנפקדות בזירת בית הספר – ניתוח המקרה של בית ספר גבעת גונן בירושלים. בתוך: יוסי יונה, ניסים מזרחי ויריב פניגר, (עורכים), פרקטיקה של הבדל בשדה החינוך בישראל: מבט מלמטה, מכון ון ליר והוצאת הקבוץ המאוחד, עמ' 258-287.

אתניות בתנועה – עבודת זהות ומסלולי חיים של צעירים – הרצאה של יוספה טביב-כליף