"> חוויות של סטודנטים בפריפרייה הגאוגרפית, החברתית והאקדמית – בחברת האדם
הירשם לניוזלטר שלנו

חוויות של סטודנטים בפריפרייה הגאוגרפית, החברתית והאקדמית

ברכות לפרופ' סיביל היילברון (המכללה האקדמית כנרת), מריה גרצקי (אוניברסיטת בן גוריון) וזהר צור (המרכז האקדמי רופין) על פרסום הספר שערכו "פגישה חצי פגישה: פסיפס של אחרים". מטרת הספר היא לפרוש 'תמונת פסיפס' מגוונת של חוויות סטודנטיאליות בפריפרייה הגאוגרפית והחברתית של האקדמיה בישראל. ביום שני ה-13.9.21 יתקיים אירוע השקה

בדומה למערכות ההשכלה הגבוהה בעולם, גם במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל מתחוללים בשנים האחרונות תהליכי שינוי מואצים בכיוונים של ניאוליברליזציה, הפרטה ומסחור. הפריפריה הישראלית מושפעת מתהליכים אלו במיוחד ומאופיינת במחסור במשאבים, מיעוט הזדמנויות תעסוקתיות והיעדר מוביליות חברתית. ההבדלים בין המאפיינים החברתיים של המרכז והפריפריה מייצרים אתגרים רבים עבור מוסדות ההשכלה הגבוהה, מערך הסגל ואוכלוסיית הסטודנטים.ות וגם חוויות אקדמיות ולימודיות שונות. הספר "פגישה חצי פגישה" הוא במידה רבה ניסיון להבין את חווית החיים המורכבת של סטודנטים וסטודנטיות בפריפרייה הישראלית דרך תיאורים ביוגרפיים של הנרטיבים האישיים. התבוננות זו מאפשרת לחשוף ממדים פנומנולוגיים של החוויה והסוכנות של הסטודנטים.יות בתוך המבנה החברתי והאקדמי הרחב יותר וכן לחשוף היבטים מקומיים, פרטיקולריים תוך התייחסות להקשרים הפוליטיים, הגלובליים והמקומיים שבהם הם נוצרים.

פרקי הספר מורכבים מ'סוציו-אנליזות עצמיות', כלומר מתיאורים ביוגרפיים של הסיפורים האישיים של הסטודנטים.יות והעורכות, השזורים בתוך המעגלים החברתיים הגלובליים, הלאומיים והמשפחתיים. עבור רבים מהסטודנטים, היציאה ללימודים  מהווה את המפגש הראשון עם אוכלוסיות מגוונות מבחינה אתנית, לאומית ומעמדית. מפגש בין-תרבותי כזה, המזמן פוטנציאל עצום להרחבת הידע ושיתופי פעולה מפרים, מכיל גם אתגרים, קשיים ומתחים בדרך לרכישת השכלה גבוהה. אחת הסטודנטיות תיארה זאת בביוגרפיה שלה דרך "סגנונות הלבוש השונים" של הסטודנטים והסטודנטיות שפגשה לראשונה וניסחה זאת כ"נוף אנושי מגוון שמעולם לא ראיתי קודם". סיפורים אחרים נגעו לחוויותיהם של הסטודנטים כדור ראשון להשכלה גבוהה, כעובדים, כדתיים ועוד.

שלל הסיפורים נכתבו על ידי סטודנטיות.ים במכללה פרפריאלית בצפון, במסגרת קורס שפיתחו העורכות – 'מחשבות סוציולוגיות במאה ה21', מתוכם נבחר מקבץ מצומצם שהתפרסם בספר זה. בנוסף לסיפורים האישיים של הסטודנטים, מופיעים בספר הפרקים הבאים: פתח דבר מאת מוקי צור , פתח דבר מאת נסרין מורקוס, מבוא תיאורטי מאת מריה גרצקי וסיביל היילברון, סוציו-אנליזות עצמיות שכתבו העורכות: סיביל היילברון, מריה גרצקי וזהר צור וסיכום.

קישור למבוא של הספר

ביום שני ה-13.9.21 יתקיים אירוע השקה לספר ברחוב רוטשילד 46, תל אביב (ההזמנה מצורפת מטה). באירוע ההשקה ידברו: מוקי צור, נסרין מורקוס, ד"ר ניבה דולב מהמכללה האקדמית כנרת ושחר עצמון פלג מקרן הישג. בהנחיית: זוביידה עזירי מאוניברסיטת בן גוריון בנגב. להרשמה לאירוע לחצו כאן

להרשמה לאירוע לחצו כאן