"> מלים יוצרות: טקס וטקסט ביהדות – ערב מחווה מיוחד לפרופ' ניסן רובין – בחברת האדם
הירשם לניוזלטר שלנו

מלים יוצרות: טקס וטקסט ביהדות – ערב מחווה מיוחד לפרופ' ניסן רובין

פרופ' נסים ליאון כותב על עבודתו של פרופ' ניסן רובין ולציון פרסום ארבעה ספרים מעבודותו ועל עבודתו שפורסמו לאחרונה. אירוע המחווה ב-28.4 בשעה 20:00 במרכז סוזן דלל בתל אביב.

פרופסור ניסן רובין הוא חוקר בעל שם עולמי בתחום חקר האנתרופולוגיה והסוציולוגיה של היהדות ושל הטקס היהודי והישראלי. תובנות רבות ממחקריו הפכו במשך השנים למעין נקודת מוצא החיונית לביסוסם של חידושים במחקר בתחומו. מחקריו היו בגדר חוליה חשובה בשני מעברים שהתרחשו בישראל בשנות השבעים והשמונים. האחד במעבר מאנתרופולוגיה חברתית לאנתרופולוגיה תרבותית. מעבודות המושפעות מאסכולת מנצ'סטר לעבודות המושפעות מהדיון הפרשני אותו הוביל קליפורד גירץ. השני הוא בתנועה שבין אנתרופולוגיה של התרבות לבין הפרשנות והחקר של הטקסט היהודי המסורתי.

עבודתו האנתרופולוגית רבת השנים של פרופ' רובין (אמריטוס, המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה באוניברסיטת בר אילן), התמקדה בפענוח הסטרוקטורה של הריטואל המסורתי היהודי, אם תחת תנאי החיים של החברה המסורתית ואם תחת תנאי החברה המודרנית בישראל. בניגוד למחקרים סטרוקטורליים רבים מה שעמד במרכז עבודתו של פרופ' רובין היא שאלת היחס החברתי הנלווה למעשה הריטואל: בין טקס לטקסט ובין יחיד לציבור. פרופ' רובין ביקש באמצעות השיחה האנתרופולוגית ובאמצעות התיאוריה העשירה אודות הריטואל המסורתי, לא רק להתאים את הדיון האוניברסלי למתרחש ביהדות אלא גם ואולי בעיקר להבין את הריטואלים המסורתיים המבוצעים בידי יהודים בצורה מדויקת יותר, מדעית יותר. עוד ביקש פרופ' רובין להציג את הריטואל לא רק כמעשה תרבותי פרשני אלא גם כמרחב אנושי של אינטראקציה חברתית הרוחשת בין השותפים לה. גישה זו נשענת על שני מבטים בריטואל שהלכו והשתלבו לאורך עבודותיו. האחד הוא המבט בפעולה התרבותית שבו. הזירה בה בחר לעשות כן היא אחד האתרים המדומיינים החשובים בשיקום התרבות היהודית אחרי חורבן הבית השני – כתבי חז"ל. השני הוא המבט בפעולה החברתית. הזירה בה בחר לעשות כן היא אחד האתרים החשובים בשיקום הקולקטיב היהודי בן זמננו – מדינת ישראל. 

באחרונה יצאו לאור ארבעה ספרים עיוניים העוסקים בנושאים אלה והקשורים במישרין ובעקיפין בעבודתו המחקרית של פרופ' רובין:

מסגרות מתעקמות הוא ספרו האחרון של פרופ' רובין. הספר מאגד מקבץ של מחקרים פרי עבודתו של פרופ' רובין העוקבים אחר שינויים חברתיים ותרבותיים שמתרחשים בחברה היהודית בארץ-ישראל ובבל כפי שהם עולים מתוך עיון בספרות חז"ל. במסגרת הספר מתכתב פרופ' רובין עם אבחנותיו של ההיסטוריון פרופ' יעקב כץ המנוח בין שבירת מסגרות ולעיקומן, ומציע טיפולוגיות נוספות המשכללות את המודל.

הספר כוחן של מלים הוא אסופת מחקרים בעריכת פרופ' רובין וד"ר שלמה גוזמן כרמלי ומבקש להציג את נקודת המפגש בין אנתרופולוגיה ולימודי תרבות לבין מדעי היהדות סביב המחקר בטקסטואליות היהודית. המאמרים באסופה מציגים ומנתחים מופעים שונים של טקסטים וטקס ביהדות ומלמדים על היותם הזדמנות חוזרת ונשנית להתבוננות פנימה אל מהות התרבות בכלל וזו היהודית בפרט.

הספר מפגשים מסביב לטקסט הוא חיבור פרי מחקרו של ד"ר שלמה גוזמן כרמלי תלמידו של פרופ' רובין. הספר הוא אתנוגרפיה רב-מוקדית המתייחסת לשאלה מה עושים עם טקסט יהודי בזירות שונות ולעתים מנוגדות כמו כולל ליטאי, ישיבה חילונית וישיבת מקובלים. התוצאה היא סיפור אופקי של הטקסט היהודי והשימוש התרבותי בו לא רק כמעניק משמעות אלא ככזה הנוצר מחדש כל העת תחת הקשרים חברתיים מגוונים. 

הספר הרביעי הוא בין הזמנים אותו ערכו פרופ' חיים חזן, פרופ' רחל שרעבי וד"ר ענבל סיקורל לכבודו של פרופ' רובין. הספר מציע בעקבות עבודותיו של פרופ' רובין שורה של מחקרים היסטוריים, סוציולוגיים ואתנוגרפיים המבארים את מקומו של הטקסט והטקס בחברה הישראלית. בין אלה עבודה תיאורטית אודות ריטואלים, שינויים בטקסים, שינויים דוריים המתייחסים לגבולות החברתיים והאידיאולוגיים של ביצועי טקס ועוד.

יציאתם לאור של ארבעת הספרים בסמיכות מעניינת מזמינה דיון מתקדם אודות עבודתו של פרופ' רובין והשפעתה וכן על עולמם של טקסטים וטקסים בחברה בת זמננו, בה המושגים הללו נתונים כל העת תחת אתגרים טכנולוגיים, דוריים ופוליטיים.