"> אסופה של תרגום מאמריו של הרוי גולדברג על יהדות לוב – בחברת האדם
הירשם לניוזלטר שלנו

אסופה של תרגום מאמריו של הרוי גולדברג על יהדות לוב

ספר חדש המאגד תרגומים לעברית של מאמריו האתנו-היסטוריים של הרווי גולדברג על יהודי צפון אפריקה בכלל ויהודי לוב בפרט, בעריכת יורם בילו, הגר סלומון ואורית אבוהב. אירוע מיוחד להשקת הספר וחגיגות גבורות לגולדברג, יתקיים ב20.1.21

אסופת מאמרים ״יהודי לוב וסביבתם״ בו נכללים מאמרים מובחרים מכלל יצירתו המחקרית של הרווי גולדברג, ומרביתם מתפרסמים לראשונה בעברית. גולדברג, חתן אות האגודה האנתרופולוגית הישראלית למפעל חיים, הוא מראשוני ובכירי האנתרופולוגים בישראל.

ראו את ההקדמה של עורכי הספר – הרווי גולדברג – דיוקן אקדמי (בנימה אישית)

לאסופה ארבעה שערים, ובפתח כל אחד מהם מבוא מאת חוקר בעל שם בתחום. השער הראשון כולל ארבעה מאמרים העוסקים בתשתית הדמוגרפית והכלכלית של הקהילות היהודיות בצפון אפריקה. השער השני עוסק בהיבטים סמליים וטקסיים של הקשרים המורכבים בין הקהילות היהודיות לבין הקהילות המוסלמיות בצפון אפריקה. המאמרים בשער השלישי עוסקים בתמורות החברתיות והתרבותיות שעיצבו את חיי הקהילות היהודיות בצפון אפריקה בתקופה המודרנית. השער הרביעי עניינו המפגש הטעון שבין החוקר – הנתון לעיתים קרובות בסבך של תמורות והקשרים פוליטיים – לבין מושאי חקירתו.

הספר מציע לקהל הרחב וליהודי קהילות צפון אפריקה ולצאצאיהם בפרט מבט רחב על התובנות המקוריות, נקודות המבט המגוונות ותחומי העניין העשירים המאפיינים את מחקרו של הרווי גולדברג על קהילות צפון אפריקה.

הספר פורסם בהודאת יד בן צבי ובתמיכה נדימה של מרכז מורשת יהדות לוב

יוסף עטיה והרווי גולדברג מעיינים במפה איטלקית של העיר טריפולי, ירושלים, שנות השמונים

אירוע מיוחד להשקת הספר וחגיגות גבורות לגולדברג, יתקיים ב20.1.21, בהשתתפות: יורם בילו, הגר סלמון, אורית אבוהב, רחל ורצברגר, נח גרבר, שמעון דורון (היו"ר לשעבר של הארגון העולמי של יהודי לוב) והרווי גולדברג.

תוכן העניינים  

הקדמה

יורם בילו, הגר סלמון, אורית אבוהב: הרווי גולדברג – דיוקן אקדמי (בנימה אישית)

דברי ברכה: הארגון העולמי של יהודים יוצאי לוב

שער ראשון: הבסיסים הדמוגרפיים והכלכליים של הקהילות היהודיות

דניאל שרוטר: היסודות הדמוגרפיים והכלכליים של יהודי המגרב

פרק ראשון: הארץ ויהודיה

פרק שני: היהודים בחברה ובכלכלה הכפרית של טריפוליטניה

פרק שלישי: המלאח בדרום מרוקו

פרק רביעי: ההקשר החברתי של שמות משפחה יהודיים בצפון אפריקה

 שער שני: בין יהודים למוסלמים: המשגות, סמלים וטקסים

עומר בום: לחקור את יהדות צפון אפריקה ממרחק

פרק חמישי: יריבות דתית בין יהודים למוסלמים בטריפוליטניה

פרק שישי: המשכיל והמקובל: מרדכי הכהן וקברו של רבי שמעון לביא בטריפולי

פרק שביעי: ספר הזוהר בדרום מרוקו: בחינת האתנוגרפיה של טקסטים

פרק שמיני: קדושים יהודים באזורים הכפריים במרוקו ובישראל

פרק תשיעי: חגיגות המימונה: היסטוריה וחידוש

פרק עשירי: חג הפורים ו"קרובי משפחתו" בטריפולי: השימוש בסיפורי המקרא למטרות חברתיות

פרק אחד עשר: שבת ספורט על חופי טריפולי: "משחק עמוק" בעיר מעורבת

שער שלישי: שינויים חברתיים ותרבותיים בקהילות היהודיות

ירון צור: ההשכלה העברית בהקשר העות'מאני

פרק שנים עשר: לאחוז בחבל בשני קצותיו: המשכיות ושינוי בחיי הדת של הקהילה היהודית בלוב

פרק שלושה עשר: מסכת עירובין: החינוך ולימוד העברית בקרב יהודי לוב

פרק ארבעה עשר: תגובות דתיות למודרנה בקרב יהודי ג'רבה ויהודי טריפולי

פרק חמישה עשר: "פתיחות" של הרבנות בטריפולי במאה ה-19ֹ

שער רביעי: הרהורים על אתנוגרפיה ואוריינטליזם

נח גרבר: חקר יהדות צפון אפריקה בסבך הקולוניאליזם והציונות

פרק שישה עשר: היסטוריה וחוויה: אנתרופולוג בקרב יהודי לוב

פרק שבעה עשר: המזרחי והמזרחן: הפגישה בין מרדכי הכהן לבין נחום סלושץ