"> גיא שני התמנה כחבר סגל במכללה למינהל – בחברת האדם
הירשם לניוזלטר שלנו

גיא שני התמנה כחבר סגל במכללה למינהל

ברכות לסוציולוג גיא שני על מינוי כחבר סגל בבית הספר למדעי ההתנהגות במסלול האקדמי במכללה למינהל.

מחקריו של שני עוסקים במעמד הבינוני והגורמים המעצבים דפוסים וזהויות שונות בתוך קבוצה מעמדית רחבה זו. בעבודת הדוקטורט (בהנחיית ניסים מזרחי מאוניברסיטת תל-אביב) השווה שני בין תהליך בחירת המגורים של רוכשי דירה ראשונה בקרב בני המעמד הבינוני בתל-אביב ובבאר-שבע. העבודה המשלבת בין מסורות תיאורטיות שונות ומתודות איכותניות וכמותיות מדגישה את התפקיד של ההקשר המקומי-עירוני בעיצוב דפוסי חיים, העדפות ותפישות עולם בתוך המעמד הבינוני. 

לאחר סיום הדוקטורט המשיך שני לפוסט-דוקטורט באוניברסיטת בר-אילן והיה חבר בקבוצת מחקר במכון ון-ליר אשר בחנה את המעמד הבינוני מנקודת מבט של סוציולוגיה של משמעות. במהלך זמן זה פרסם שני מאמרים הממשיכים לפתח את טענתו כי הקשר בין מעמד לזהות מתווך על ידי מקום. מאמריו עוסקים באופן בו מאפיינים מקומיים כמו שוק העבודה והדיור המקומי, דפוסי הגירה ופיתוח נדל"ן עירוניים, ומאפיינים שונים של הסביבה הבנויה מובילים תל-אביבים ובאר-שבעים בני המעמד הבינוני להתחתן ולקנות דירה בתזמון אחר, להמשך לשכונות ישנות או חדשות וגם להתייחס באופן חיובי או שלילי למגוון חברתי באזור מגוריהם. מאמריו של שני פורסמו בבמות מרכזיות בישראל ובעולם – ומאמרו על האופן בו מקום מעצב טעמים מעמדיים התפרסם בJournal of Consumer Culture – המדורג ראשון בלימודי תרבות. 

עבודותיו של שני זכו גם להתעניינות תקשורתית. הוא רואיין בהרחבה לדה-מרקר אודות ממצאי עבודת הדוקטורט שלו, פרסם מאמר במוסף הארץ אשר ביקר את התעלמותו של השיח הביקורתי מקיומה של ניעות מעמדית ואליטה חברתית בקרב המזרחים בישראל, והתראיין בבמות שונות. שני ממשיך לבחון תופעות חברתיות שונות דרך עדשה תיאורטית המתרכזת בקשר בין חברה ומקום. לאחרונה פרסם שני מסה תיאורטית בגיליון מיוחד של תיאוריה וביקורת, המבקשת לחשוב על המרחב העירוני ותהליכים עירוניים בתור גורם מרכזי בעיצוב האלימות בערים מעורבות במאי האחרון. ובימים אלה הוא מעורב, יחד עם פרופ' אורי שוורץ במחקר הבוחן את עבודת הגבול והמשמעות סביב קונפליקטים יומי-יומיים במרחב המעורב של יפו.