"> עינת זמבל מונתה כחברת סגל בחוג למנהל מערכות בריאות במרכז האקדמי פרס – בחברת האדם
הירשם לניוזלטר שלנו

עינת זמבל מונתה כחברת סגל בחוג למנהל מערכות בריאות במרכז האקדמי פרס

ברכות לסוציולוגית עינת זמבל על מינויה כחברת סגל בחוג למנהל מערכות בריאות במרכז האקדמי פרס

זמבל חוקרת אקטיביזם סביבתי ואקלימי ומחקריה עוסקים בממשק שבין סוציולוגיה של הצריכה וסוציולוגיה סביבתית. את עבודת הדוקטורט שלה, שכותרתה "אי צריכה פוליטית: הפוליטיקה של פשטות מרצון וצמצום צריכה בישראל", כתבה במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת בר אילן בהנחייתם של פרופ' אורנה ששון-לוי ופרופ' גיא בן פורת. בעבודה היא הציעה נקודת מבט סוציולוגית לדיון האקדמי אודות צריכה פוליטית באמצעות בחינת התופעה של פשטות מרצון בישראל, והראתה כיצד צמצום צריכה הופך לכלי פוליטי בידי אנשים שמאמצים אורח חיים אדוק של פשטות מבחירה.

מאמרה על הפוליטיזציה של צמצום צריכה, שהתפרסם ב- Journal of Consumer Culture, זכה להתעניינות רבה של חוקרים בתחום זה ובמאמר אחר שמבוסס על עבודת הדוקטורט שלה, שהתפרסם ב"סוציולוגיה ישראלית" היא בחנה את ההיבטים המרחביים של הפוליטיקה הסביבתנית של הבוחרים בחיי פשטות.

בימים אלה היא חוקרת את מאפייניו של האקטיביזם האקלימי של הורים בתנועה "הורים למען האקלים" ובוחנת את האופן בו רגשות מעצבים פעולה פוליטית.