"> ספר חדש על ״מקומות קדושים בארץ הקודש: מבט אתנוגרפי״ – בחברת האדם
הירשם לניוזלטר שלנו

ספר חדש על ״מקומות קדושים בארץ הקודש: מבט אתנוגרפי״

ברכות לאנתרופולוגים ליאור חן, עומר הקר ונורית שטדלר על פרסום הספר בעריכתם בהוצאת האוניברסיטה הפתוחה. הספר מאגד אחד עשר מאמרים של חוקרות וחוקרים מדיסציפלינות שונות במדעי החברה ומבוסס על מחקרים אתנוגרפיים של מקומות קדושים, ובהם מסגד אלאקצא, אתרי הטבילה לנצרות בנהר הירדן וקבר רחל. בין כותבי המאמרים בקובץ: יורם בילו, נורית שטדלר, עומר הקר, נמרוד לוז, ליאור חן, ג׳קי פלדמן, עמליה סער ועוד.

״מקומות קדושים חווים בשנים האחרונות פריחה חסרת תקדים. פריחה זו מאירה תהליכים חברתיים עכשוויים, כגון שימוש במקומות קדושים בסכסוכים לאומיים, שינויים בממסד הדתי ותהליכי גלובליזציה בזירות של תיירות, צליינות והגירה. "ארץ הקודש", המשתרעת בעיקר בתחומי המרחב הישראלי-פלסטיני, היא דוגמה מובהקת לקדושה של מקום לשלוש הדתות האברהמיות: יהדות, נצרות ואסלאם. מטרתו של הספר, בעריכתם של ד״ר ליאור חן (מנהל האגף למחקר חברתי ברשות הטבע והגנים), עומר הקר (דוקטורנט במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה בעברית) ופרופ׳ נורית שטדלר (הראשה הנכנסת של המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה בעברית) הוא להציע דיוקן עדכני של ארץ הקודש, תוך הדגשת תפיסותיהם של השחקנים השונים במרחב ושיקוף מגמות תיאורטיות עכשוויות בחקר מקומות קדושים.

הספר מיועד לכל מי שמעוניין במבט עכשווי על ארץ הקודש, ובפרט לחוקרים ולסטודנטים העוסקים באנתרופולוגיה, בסוציולוגיה, בהיסטוריה, בגיאוגרפיה ובמדעי הדתות. נוסף על כך, הוא רלוונטי לגורמי מקצוע העוסקים בתיירות ולכל המעוניינים להרחיב את היכרותם עם חקר המקומות הקדושים״

המאמר הפותח את האסופה משלב בין סקירה של מחקר המקומות הקדושים במדעי החברה, ובפרט באנתרופולוגיה, לבין דיון בייצור הידע בעברית על ארץ הקודש. מאמר זה, שנכתב על ידי עורכי האסופה, משמש מצע להבנת המסגרת החברתית והאינטלקטואלית שבה התהוו ונכתבו המאמרים האחרים. הספר עצמו בנוי משלושה שערים. השער הראשון, התפתחויות ושינויים במרחבים הקדושים בארץ הקודש, מציג את הפרספקטיבה הרחבה ביותר. הוא כולל שלוש התייחסויות רחבות, שכתבו חוקרים שערכו עבודות שדה אתנוגרפיות ארוכות טווח בשורה ארוכה של מקומות קדושים ואתרי עלייה לרגל. במאמריהם הם מציגים מבט רחב על מקומות קדושים ליהודים, לנוצרים ולמוסלמים, על האופן שבו טקסיות ועלייה לרגל מתעצבות בהם וכיצד הם משפיעים על המרחב של ארץ הקודש.

שני השערים האחרים, ״קדושה, מדינה ומאבק״ ו-״ מקומות קדושים ותנועה בין הגלובלי לבין המקומי״,  מתמקדים במקרי מבחן אתנוגרפיים העוסקים במקומות קדושים במרחב הישראלי–פלסטיני. הכותבים מאירים בעזרת מקרי המבחן האלה את התמות השונות הנקשרות בתופעת המקומות הקדושים, ומשתמשים לשם כך בתיאוריות חברתיות מגוונות. המאמרים מבוססים על עבודות שדה הכוללות תצפיות וראיונות, וגם ניתוח של חומרים טקסטואליים, קנוניים ועכשוויים, של תרבות חומרית, של חומרים מצולמים ושל יחסים מרחביים.

מבוא: קדושה ומקום – המחקר החברתי על מקומות קדושים בארץ הקודש – ליאור חן, עומר הקר, נורית שטדלר

שער ראשון: התפתחויות ושינויים במרחבים הקדושים קידוש המרחב היהודי בפריפריה הישראלית

תובנות ממחקר בקרב יוצאי מרוקו בישראל – יורם בילו

עלייה לרגל נוצרית לארץ הקודש במאה ה־21: בין אחדּות לקונפליקט, בין צליינות לתיירות, בין נצרות – ג'קי פלדמן

תמורות במפת הקדושה המוסלמית בישראל-פלסטין – נמרוד לוז

שער שני: קדושה, מדינה ומאבק

פריון, אימהּות ואדמה בנתיב העלייה לשמים: טקסי מרים בירושלים – נורית שטדלר

הפוליטיקה של ההתגרות: רבאט נשי אסלאמי במסגד אלאקצא בירושלים  -סלוא עלינאת–עאבד

מקבר רחל למסגד בִלאל בן רבאח: תהליך התפתחותו של מקום קדוש פלסטיני – חן ראובני

אותנטיזציה ותחרות באתרי טבילת ישוע לאורך נהר הירדן: טבילה אחת, שלושה מקומות – ליאור חן

שער שלישי: מקומות קדושים ותנועה בין הגלובלי לבין המקומי

ברית חדשה–ישנה: מהגרים אריתריאים, כנסייה אתיופית והרצף שבין מדינת ישראל לבין ארץ הקודש – עומר הקר

החייאת העלייה לרגל למשהד חוסיין באשקלון: מקרה של צדק מעברי? -יצחק רייטר

"רּבנו זה בית": עלייה לרגל לאומן וניכוס המרחב הקדוש – גיא ברוקר ועמליה סער

עוד על הספר

עוד בנושא