"> התפתחות האנתרופולוגיה בישראל: המקרה של אנתרופולוגיה בבית – בחברת האדם
הירשם לניוזלטר שלנו

התפתחות האנתרופולוגיה בישראל: המקרה של אנתרופולוגיה בבית

הקלטת ההרצאה של אורית אבוהב שנערך במסגרת ״הסדרה ההיסטורית״ של רשת ׳מעברים׳ בהובלתו של דוד לוי פאור.
אורית אבוהב סוקרת את התפתחות האנתרופולוגיה בישראל ומסמנת את מאפיינה, בעיקר סביב הרעיון של ״האנתרופולוגיה בבית״. אבוהב טוענת ש״האנתרופולוגיה בבית״ אינו רק מימד גאוגרפי, אלא יש לו מימדים של אתניות, לאומיות, מעמדי וכו׳. היא מציגה בקצרה את השינויים בנושאים והגישות שחלו לאורך השנים ומציגה את המגוון של המחקרים המתקיימים היום.
מנחה: לירון שני.

קרוב אצל אחרים | אורית אבוהב | הוצאת רסלינג

״שיחה זו היא מעין מבוא להתפתחות האנתרופולוגיה בישראל, באמצעות הדיון באחד ממאפייניה הבולטים והאתגר המיוחד שמלווה אותה לאורך כל דרכה – עריכת המחקר "בבית", כלומר בישראל. אנתרופולוגים ישראלים יצאו לשדה הקרוב לביתם מבחינה גיאוגרפית, ועל פי אמות מידה מסוימות גם מבחינת השתייכותם לאותה תרבות/חברה, אך בריחוק מוגדר מראש או מובנה מתודולוגית ממושאי מחקרם. עבודה אנתרופולוגית בבית מעוררת התחבטויות מסוגים שונים, קשיים ואתגרים הייחודיים לה, כמו: האם וכיצד ניתן לבדוק שאלה מחקרית בתנאי קרבה מקסימלית בין החוקרים ונשואי מחקרם, מהי אותה "מעורבות לעומת הסתכלות מבחוץ", משאת נפשו של האנתרופולוג; אופני ההתמודדות עם איתגור המובן מאליו והזרת המוכר הנלווה לו, או מיהו ה"אח" המוגדר כ"אחר"; מהן המגבלות האתיות הנכפות על החוקר במחקר בחברתו שלו; מהן המגבלות העצמיות על הביקורתיות הנדרשות במחקר בבית, והפשרות שאפשר לחיות איתן. ולבסוף, מה טיב יחסי הכוח שבין החוקר לנחקריו בהקשר הביתי.

הקשיים והמלכודות שעומדים בפני החוקר בביתו בישראל הביאו לפיתוח אסטרטגיות מחקר, ובעיקר כתיבה הנרטיבית ושיתוף הנחקרים ומידה רבה של רפלקסיביות. בשיחה זו אעלה בעיות, אצביע על יתרונות וחסרונות ובעיקר אשתף בלבטים שליוו אותי, האנתרופולוגית שהשבט שלה הוא אנתרופולוגים ישראלים וחקרה את מוריה בהווה ובעבר ואת מי שהעניק לה את כרטיס הכניסה לגילדה״. יום שני, ה-22 במרץ, 2021, משעה 20:00 עד 21:00 (ראו קישור לזום בתגובות). אורית אבוהב היא מרצה בכירה בגמלאות במכללת בית ברל. רכשה את כל שלושת תאריה האקדמיים במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטה העברית. נושאי מחקרה הם בעיקר על התפתחות האנתרופולוגיה בישראל וחתונה ומתנות חתונה בישראל. עמדה בראש האגודה האנתרופולוגית הישראלית בשנים .2007-2009. בשנת 2011 זכתה לפרס הקרן הישראלית למדע (ISF) . ספרה, ׳קרוב אצל אחרים – התפתחות האנתרופולוגיה׳ פורסם בהוצאת רסלינג 2010.

קישור להקלטת השיחה