"> "שחורות" ו"לבנות" – הגדרה חברתית או קידוד ביולוגי? – בחברת האדם
הירשם לניוזלטר שלנו

"שחורות" ו"לבנות" – הגדרה חברתית או קידוד ביולוגי?

פורסם לראשונה ב-22.4.2016

מסע אנתרופולוגי עם ד"ר מתן שפירא וד"ר אורי דורצ'ין: בשיח הרווח "שחורות" ו"לבנות" הן תכונות שמשויכות לדימוי של מוצא אתני או איזו שהיא מהות גנטית. ניתן לחשוב על זה כעל ציר, או רצף, שבקצה אחד שלו נמצאת אירופה וקצה השני אפריקה. ככל שמישהו קרוב יותר לקצה ה"אירופאי" אנחנו מדמיינים אותו כלבן יותר וככל שהוא קשור לקצה של "אפריקה" אנחנו מדמיינים אותו כשחור יותר. הדמיון הזה, כפי שניתן להבין הוא פוליטי. כשאנחנו משייכים "לובן" באופן כמעט בלתי מודע למצבור של דימויים חיוביים, אפילו לערכים שאנחנו תופסים כנשגבים, ושחורות למצבור של דימויים שליליים ולערכים שמהן אנחנו מנסים להתנער. בתכנית זו נראה שיש עוד דרכים להסתכל על "שחורות" ו"לבנות", דרכים שלא בהכרח מושתתות על הבחנה דיכוטומית בין שני הצבעים הללו, או בין דימויים פוליטיים, אלא דווקא על ריבוי של משמעויות ואפשרויות.

blackwhite
http://1062fm.co.il/he/?p=12020

Image by Pexels from Pixabay