"> אנתרופולוגיה של "השטחים הפתוחים" בישראל – בחברת האדם
הירשם לניוזלטר שלנו

אנתרופולוגיה של "השטחים הפתוחים" בישראל

פורסם לראשונה ב-23.6.2017
לירון שני על אחת הסוגיות הבוערות ביותר בשיח הסביבתי בישראל, השטחים הפתוחים, ובוחן את ההבחנות בין טבע לתרבות במאבק עליהם

מאמרו של לירון שני, מאנשי בחברת האדם, פורסם בגיליון המיוחד של סוציולוגיה ישראלית אשר הוקדש כולו למחקרים על סביבה וחברה. המאמר, השטח שבין טבע לתרבות: מבט אנתרופולוגי על "השטחים הפתוחים" בישראל, מתמקד באחת הסוגיות הבוערות ביותר בשיח הסביבתי בישראל – השטחים הפתוחים, ובוחן את ההבחנות בין טבע לתרבות במאבק עליהם. שני מתאר את התפתחות המושג "שטח פתוח" ודן במשמעויות הפוליטיות והחברתיות הגלומות בו בישראל, ובוחן את הפרשנויות למושג בנקודות מחלוקת באזורי הערבה והשרון. בעזרת מחקר אתנוגרפי מספק שני מבט אל המאבק המתנהל על הפרשנויות השונות המשמשות שחקנים שונים – חקלאים, פעילי סביבה, פקידי מדינה ואחרים – בעת שאלה פועלים לעיצוב הסביבה, הנוף והחברה בישראל. הניתוח האתנוגרפי מאפשר דיון בשאלות תאורטיות הנוגעות למשמעויות הפוליטיות, הכלכליות, הלאומיות, הסימבוליות והסביבתיות המיוחסות לשטחים "טבעיים" ודיון בפרשנות המיוחסת למונח "טבע" באזורים חקלאיים יהודיים בישראל. בניגוד לגישות הטוענות שההפרדה בין הטבע לתרבות אינה רלוונטית עוד למחקר החברתי, שני מראה במאמר את חשיבות ניתוח ביטוייה השונים של ההפרדה על מנת להבין תהליכים סביבתיים, חברתים ופוליטים כיום.

עוד על לירון שני

הגהה: אורלי ניטיס יעקובי