"> ספר חדש "Blindness Through the Looking Glass" – בחברת האדם
הירשם לניוזלטר שלנו

ספר חדש "Blindness Through the Looking Glass"

ברכות חמות לאנתרופולוגית גילי המר (העברית) – על פרסום ספרה "Blindness Through the Looking Glass" בהוצאת אוניברסיטת מישגן! תרומה נהדרת למדף האנתרופולוגי בישראל ובכלל. הספר מבוסס על עבודה אתנוגרפית ארוכה של המר בקרב נשים עיוורות שבעזרה היא מאתגרת את הקדימות החזותית הניתנת בדרך כלל לאופנים בהם אנו מבינים פרפורמנס חברתי, תרבות חזותית ומגדר. המר שואלת בספר כיצד מובנים חברתית ראייה ועיוורון? באיזה אופן שחקנים חברתיים "מבצעים" (perform) ראייה ועיוורון בחיי היום יום שלהם? ומה תפקידן של חוויות חושיות (כולל ראייה) בעיצוב יחסים חברתיים בין קבוצות שונות? לטענתה, עיוורון עשוי לשמש כ"תודעה ביקורתית" המאתגרת מוסכמות הנוגעות למגדר, יכולת, וגבולות תרבותיים בין אני ל"אחר". הספר מפרט את התנאים להווצרות תודעה ביקורתית זו ודן ברלוונטיות שלה לקטגוריות זהות אחרות והקשרים מחוץ לעיוורון ומוגבלות…

עוד על הספר עצמו:
"התרבות המערבית מודרנית הוגדרה כ"היפר חזותית", ורוויה ייצוגים חזותיים של יופי ונשיות המעצבים תודעה, גוף וזהות.
בספר זה אני בוחנת את האופן בו נשים עיוורות, רובן עיוורות מלידה, מעצבות את זהותן המגדרית, כאשר אינן נסמכות על ראייה כחוש מרכזי. חוויותיהן, ועבודת השדה שערכתי עם אנשים עיוורים ורואים, מלמדות כיצד התרבות החזותית, בשילוב חוויות חושיות המבוססות על מגע וקול למשל, מעצבות זהות מגדרית באינטראקציות חברתיות.
באמצעות אתנוגרפיה של עיוורון (וראייה), הספר מאתגר את הקדימות החזותית הניתנת בדרך כלל לאופנים בהם אנו מבינים פרפורמנס חברתי, תרבות חזותית ומגדר, ושואל: כיצד מובנים חברתית ראייה ועיוורון? באיזה אופן שחקנים חברתיים "מבצעים" (perform) ראייה ועיוורון בחיי היום יום שלהם? ומה תפקידן של חוויות חושיות (כולל ראייה) בעיצוב יחסים חברתיים בין קבוצות שונות? עיוורון, אני טוענת, עשוי לשמש כ"תודעה ביקורתית" המאתגרת מוסכמות הנוגעות למגדר, יכולת, וגבולות תרבותיים בין אני ל"אחר". הספר מפרט את התנאים להווצרות תודעה ביקורתית זו ודן ברלוונטיות שלה לקטגוריות זהות אחרות והקשרים מחוץ לעיוורון ומוגבלות.

הספר מבוסס על ראיונות עם נשים עיוורות בישראל, ועבודת שדה של שלוש שנים עם אנשים עיוורים במוסדות חינוך, שיקום, פנאי, אמנות ותרבות, במטרה לתעד את האופן בו אנשים עיוורים והחברה הרחבה מבנים וחווים ראייה ועיוורון. כך, בכל פרק הספר מפגיש בין סימבוליזם של עיוורון וראייה, לבין חוויות יום יומיות של קטגוריות אלו, ומשלב מחקר בלימודי מוגבלות, תרבות חזותית, אנתרופולוגיה של החושים, ולימודי מגדר.

הספר כולל שלושה שערים בהתאם לתמות שעלו מן השדה: מגדר, תרבות חזותית, וחושים, כל אחת כוללת מספר פרקים העוקבים אחרי חוויותיהן של נשים עיוורות, לצד תובנות מעבודת השדה. השער בנושא מגדר כולל התייחסות לזוגיות ולניהול מראה חיצוני, ומצביע על מקומה של סוכנות בניהול מראה חיצוני והתנגדות לסטיגמות על מוגבלות ועיוורון. השער בנושא תרבות חזותית טוען לצורות בהן סובייקטים מוחלשים יכולים להתנגד למבט המופנה אליהם, מבחין בין סוגים שונים של מבט ונעיצת מבט, וכן מערער על הקשר בין תרבות חזותית וראייה ממשית, ומלמד למשל שהמבט האוריינטלי יכול להתקיים באמצעות חושים אחרים, ואפילו בחשיכה. השער בנושא חושים דן במושג "הון חושי" ובמקומם של חוויות "אינטר-חושיות" ביצירת דיאלוג תרבותי. בנוסף, הספר כולל דיון מתודולוגי ב"אתנוגרפיה חושית" ובתובנות שמחקר על עיוורון מלמד ביחס למושגים מרכזיים באנתרופולוגיה ומחקר איכותני כמו "תצפית" ויחסי כוח בין חוקרת לנחקרות.

עוד על המר:
אנתרופולוגיה לשבת – גילי המר על המבט האנתרופולוגי – יחסי כוח, מבט וידע חושי באתנוגרפיה על נשים עיוורות.
https://www.facebook.com/IsrAnthro/posts/401792069949376

אנתרופולוגיה לשבת – גילי המר על המבט האנתרופולוגי – יחסי כוח, מבט וידע חושי באתנוגרפיה על נשים עיוורות.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=401792069949376&id=296886410439943

אנתרפולוגיה לשבת – גילי המר על אופנים ועיוורון ואנתרופולוגיה של החושים.
https://www.facebook.com/IsrAnthro/posts/762813150513931