"> אנתרופולוגיה מעבר לאנושית? על פיות ואנתרופולוגיה – בחברת האדם
הירשם לניוזלטר שלנו

אנתרופולוגיה מעבר לאנושית? על פיות ואנתרופולוגיה

ה-24.6 הוא יום הפיה הבינלאומי, שמטרתו ללמוד ולהעריך את הערכים שניתן ללמוד מעולמן של הפיות ויצורים מיתיים אחרים לתוך עולמנו האנושי. יום הפיה הוא הזדמנות לבדוק גם האם ישנה אנתרופולוגיה שלא רק מעבר לאנושי, אלא גם אנתרופולוגיה של היצורים המיתיים, ביניהם הפיות הקיימות במגוון רחב של תרבויות והקשרים תרבותיים?

הפיות הן יצורים מיתיים הקיימות בעיקר בתרבויות פגאניות אירופאיות, כאשר הפיה היא יצור שמימי המקשר בין האנושי לבין האלוהי. יש להן כוחות להיות בלתי נראות לבני האדם, והן מתגוררות בעיקר ביערות ובאופן כללי משויכים להן מגוון ערכים מתוך עולמות הטבע. מקורן של הפיות הוא מ"עולם הפיות" (fairy realm) המתקיים במקביל לעולם האנושי (בדומה למיתולוגיות אחרות בהן האלים או היצורים המיתיים מתקיימים בעולם מקביל לשל בני האדם). לפי המאמינים בפיות, תפקיד הפיה הוא להוות שליחה והיא הקשר בין האדם לאל, היא שליחה של הרצונות האלוהיים אל בני האדם ומציגה את התבונה האלוהית. היא עושה זאת תוך ליווי של האדם כמצפן מוסרי בנקודות מפתח בחיי היומיום, אך גם זאת שמלווה את האדם בין גלגולי חייו, כלומר בין גלגול חיים אחד לאחר.  גם כיום, ברחבי העולם ישנם רבות ורבים ברחבי העולם המאמינים בפיות ועולם הפיות המלווה אותם בחייהם. 

פרופ' דניס ריצ'רדס, אנתרופולוג אמריקאי, כתב את ספרו "Running with the Fairies: Towards a Transpersonal Anthropology of Religion" על מקומן של הפיות בחיי בני האדם, על המאמינים בפיות וכיצד אפשר לעשות מחקר על היצור המיתי. תוך התחקות של חוויות של הפיות בחיי נחקריו, מציג ריצ'רדס את המשמעות של הפיות ושל אורך החיים ו"המחשבה הפייתית" החשובה לחיי נחקריו. כך למשל, מציג ריצ'רדס כי רבים מגדירים את עצמם כגלגול נשמות של ישות מעולם הפיות, כך שהם פועלים על פי אותן אמות מידה ומוסר גם בעולמנו. המחשבה הפייתית כוללת תכונות כמו רגישות אינטואיטיבית, כבוד לטבע, שמחה ורגישות אנרגטית (כאשר הכוונה היא לאנרגיה על-טבעית ולא להתנהגות צרכנית נבונה כמובן).

הפיות מהוות מעין עוזרות לחיי המאמינים בהן. הן עוזרות להתחבר לטבע ולהבין את האנרגיות הסובבות את המקשיבים להן, כך יוצרות הבנה וחיבור עמוק לטבע ומלמדות את החיבורים בין כל אלו. הפיות למעשה לא שונות מישויות שמימיות אחרות בהקשר הזה. אומנם מקורן הוא מהדתות הפגאניות, כאשר בספר זה עיקר ההתייחסות היא לקבוצות קלטיות, אך תפקידן דומה לשל ישויות "מקובלות" יותר בחברה כמו מלאכים. התפקיד שלהן גם מקביל לאלה של מלאכים, שהם השליחים בין האל לאדם. המחקר האנתרופולוגי נותן כלים להבנת העולם הרוחני של האדם המאמין בפיות, וכיצד הוא שונה מבניית העולם הרוחני של אדם המאמין במלאכים, למשל. 

המחקר האנתרופולוגי בדבר הפיות מציג נקודת מבט מעניינת על הצורה בה אנחנו מבינים חיבור רוחני. היכולת של האנתרופולוג עצמו להכיר בישות המיתית נותן למחקר נופך אחר, במה שיכול להיות מתרגם בתור "אנתרופולוגיה המעבר אנושית" (transpersonal anthropology). נקודת המבט האישית לא מסתכלת על המחקר מהצד, אלא לוקחת חלק פעיל בעולמם של הנחקרים, הממשי והרוחני. הדגש במחקר מסוג זה הוא על החוויות עם הישות המיתית, ולא בהכרח על הישות עצמה. כך, המחקר נותן מקום לחוויות אישיות גם של הנחקרים אך גם של החוקר עצמו שמצליח להיטמע בשדה עד לכדי הבנה של עולמם של נחקריו. 

תמונה ראשית: Photo by Tú Nguyễn