"> מזון למחשבה – בחברת האדם
הירשם לניוזלטר שלנו

מזון למחשבה

נועה ברגר על קפה, קולינריה, אותנטיות ואיכות, בין סוציולוגיה של הרגשות לאנתרופולוגיה חומרית

האובססיה לאותנטיות - מסע אל המחקר על האותנטיות באוכל
מזון למחשבה
על המשמעות החברתית, התרבותית והפוליטית של החיפוש אחר 'אותנטיות' באוכל. בעזרת הספרות הביקורתית על אוכל וחברה, משרטטת נועה ברגר מבט מקיף על הכח של 'האותנטיות' וכיצד משתמשים בה במגוון מרחבים. אנחנו חיים בעידן השעתוק, אבחן הוגה הדעות