"> היכן שיש זבובים יש אנשים/ שירת האקדמיה – בחברת האדם
הירשם לניוזלטר שלנו

היכן שיש זבובים יש אנשים/ שירת האקדמיה

"שירת האקדמיה" הפעם עם שיר על מאמרו של לירון שני, "היכן שיש זבובים יש אנשים: חרקים, אנשים ושאלת האתנוגרפיה הרב־מינית — המקרה של החקלאות בערבה", שפורסם בתיאוריה וביקורת. השיר מתחקה אחר הטענה מרכזית של המאמר על מנת להנגיש אותו לקוראים נוספים.

השיר מציג את המאמר "היכן שיש זבובים יש אנשים: חרקים, אנשים ושאלת האתנוגרפיה הרב־מינית — המקרה של החקלאות בערבה", הבוחן את המשא ומתן על הגבולות בין הטבע לתרבות ובין האנושי והלא אנושי. המאמר מציג שני נושאים מקבילים: שינוי היחסים בין החקלאים לחרקים בערבה והכיצד, אם בכלל, אפשר לקיים אתנוגרפיה של אדם וחיה. דרך התמקדות בזבובים ובחרקים, אשר אינם נוכחים בדרך כלל במחקרים על האנושי והלא אנושי, מאתגר שני את הספרות העכשווית בתחום ומציע מבט אחר על יחסי אדם–חיה.

תמונה ראשית: Photo by Евгения Егорова